הפחתת ארנונה

ארנונה היא מס המוטל כלשנה מחדש על כל נכס מקרקעין והיא אינה קשורה לרווח או ההפסד של מחזיק הנכס. סכום הארנונה נקבע לפי פרמטרים קבועים: גודל הנכס, השימוש בו ומיקומו הגיאוגרפי בתחום הרשות המקומית. לכל רשות מקומית ישנו צו ארנונה שונה הקובע את הסיווגים והתעריפים לפיהם יחויבו הנכסים בתחום העיר. אין אחידות בשיטת החיוב. הרשויות המקומיות משתמשות בשיטות שונות לחיוב בארנונה. גם במדידות מבנים יש שיטות מדידה שונות. המשרד מייצג ומטפל בנישומים בלבד מכל הקשת העסקית ובכל רחבי הארץ.

היטלי פיתוח

אגרות, היטלי פיתוח ודמי הקמה (סלילה, צנרת מים, ביוב, תיעול, שצ"פ) הינם תשלומי חובה שמטילים רשויות מקומיות ותאגידי מים וביוב על יזמים ובעלים של מקרקעין. אנו עדים לתופעה, לפיה בעת בקשת אישור העדר חובות לאחר מכירת הנכס, הרשות עורכת סקר לנכס  ודורשת היטלים בסכומי עתק כתנאי למתן אישור העדר חובות.(תנאי לא חוקי במקרים רבים) לכל רשות מקומית יש חוקי עזר משלה ,הן לגבי התעריפים בהיטלי סלילה ותיעול והן לגבי כללי חישוב הסכום לחיוב. לגבי תשתיות מים וביוב גובים תאגידי המים דמי הקמה כתנאי לקבלת היתר בניה.

היטלי השבחה

היטל השבחה הינו תשלום חובה הנגבה מבעל מקרקעין או לחילופין מחוכר לדורות בגין עליית שווי המקרקעין עקב הגדלת זכויות בניה. שיעור ההיטל הוא מחצית מעליית שווי המקרקעין והוא נגבה על פי רוב בעת ביצוע פעולת מימוש בנכס כגון: בקשה להיתר בניה, מכירה, וכדומה. היטל השבחה נדרש לתשלום ע"י הרשויות גם בעת בקשה לשימוש חורג בנכס. עליית שווי המקרקעין וסכום ההיטל, נקבעים עי" שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית וניתן לערער עליו. מועד התשלום של ההיטל הוא ביום מימוש הזכויות שנקבעו באישור הוועדה כגון: מכירת הזכויות בנכס, קבלת היתר בנייה או יום תחילת השימוש החורג. חשוב לדעת, כי אי תשלום היטל השבחה במועד קביעת השומה, עי שמאי הועדה, גורר חיוב ריבית גבוהה של 6% לשנה בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. זאת, עד למועד התשלום בפועל.

הפחתת דמי הקמה אגרות מים וביוב

דמי הקמה, אגרת מים וביוב נגבים כיום ע"י תאגידי מים ברשויות בהן הם פועלים. דמי ההקמה קבועים בתעריפים שאושרו על פי חוק.סכום האגרה נגזר מכמות המים הנצרכת בהתאם לתעריפים אחידים הקבועים בחוק ובהתאם לסוג השימוש בנכס בו מבוצעת הצריכה (צריכה ביתית, מים לתעשייה, מים לחקלאות וכד`). ברשויות מקומיות בהן לא הוקם תאגיד מים וביוב קבועים תעריפי אגרת הביוב בחוקי העזר של אותן הרשויות. ברשויות בהן הוקם תאגיד מים וביוב קבועים התעריפים בתקנות. כובד משקלן של אגרות מים וביוב נסתר לא פעם מן העין, הואיל והן נגבות לשיעורין באופן שוטף ושזור אלו באלו. קיימים פטורים והקלות מתשלום אגרת ביוב שלעיתים קרובות נישומים אינם ערים להם.

הסכמי מכר מקרקעין

במשרדנו מחלקה המתמחה בייצוג בעסקאות והסכמי מכר מקרקעין. צוות המשרד המיומן מלווה את הלקוח החל משלב המו"מ והבדיקות המקדמיות של כל הזכויות בנכס וכלה בניסוח הסכם המכר וכן בכל היבטי מיסוי המקרקעין ובהליכים הקשורים לרכישה או מכירה של מקרקעין גם בשלב המו"מ. בעסקת מקרקעין ישנה חשיבות רבה למומחיות של עורך הדין המלווה בבדיקת כל הזכויות והחובות שקיימים בנכס והשלכות אפשריות של מס שבח או היטלי השבחה שצפויים בעסקה. אנו מתמחים גם בליווי עסקאות מורכבות בנכסים עם בניה חורגת והגעה להשלמת עסקה, תוך שמירה על זכויות הלקוח.

חלוקת מקרקעין וזכויות בעסק- בגירושין

לאור ניסיוננו רב השנים , בטיפול בתיקים רבים בנושא מקרקעין, עסקים וחברות, זיהינו צורך שהולך וגדל, מצד בעלי עסקים וחברות, למתן פתרון לחלוקת נכסי מקרקעין והזכויות בעסק/ חברה, בעת מקרי גירושין. לאור זאת, הקמנו מחלקה ייחודית לטיפול בחלוקת רכוש בתחום המשפחה שבראשה עומד עו"ד דוד חורי שהינו בעל נסיון רב שנים ומוכח בתחום המשפחה. הליכי גירושין נפוצים יותר ויותר והמורכבות שלהם הולכת וגדלה. המאבקים כוללים רכוש, ילדים ומקרקעין והרבה מאוד אמוציות. הטיפול בנושאים אלה דורש רגישות רבה מאחר ולא מדובר רק בחלוקת רכוש, מקרקעין ומיטלטלין אלא גם בדיני נפשות ולעיתים בקורת הגג היחידה של כל בני המשפחה .לעו"ד דוד חורי ,שעומד בראש המחלקה נסיון רב בתחום והצלחות רבות גם בקירוב הצדדים להגעה להסדרים מאוזנים לטובת כלל בני המשפחה. בעת פירוק תא משפחתי, במקרים רבים, ישנו צורך במתן פתרונות גם בתחום המיסוי על הבית או הדירה הנמכרים. הנסיון של משרדינו בנושא מקרקעין וגישור , מאפשר לתת מענה מקיף לחלוקת הזכויות במקרקעין באופן מיטבי בין בני זוג שחוסך להם הון רב ואף משמר מערכת יחסים סבירה ביניהם ודרך חדשה נעימה יותר. הנסיון של משרדינו בתחום המקרקעין ועסקאות מכר יחד עם הנסיון של עו"ד חורי בתחום המשפחה, מאפשר לנו לתת מענה מקיף לחלוקת המקרקעין והזכויות בעסק/ חברה, באופן מיטבי בין בני הזוג שמתגרשים, שחוסך להם הון רב.

רישוי עסקים ושימושים חורגים

השימוש שעושה כל חברה או עסק בנכס שהם מחזיקים, מצריך במקרים מסויימים שינויים במבנה או בייעוד של העסק ו/או רשיון עסק בתחומי עיסוק מסויימים. כאן, פוגש הבעלים את האילוץ לפנות לרשות המקומית לקבלת האישורים הנדרשים במחלקת רישוי העסקים ולעיתים גם ממחלקת הנדסה ומחלקות נוספות. למשרדינו, נסיון רב וכלים להתמודד ביעילות, מול פקידי הרשות המקומית, לחסוך ללקוח את התסכול שבהתמודדות זו ולהביא לו את הפתרון הרצוי ביעילות רבה ולאפשר לו זמן פנוי לפיתוח הפעילות העסקית.

ליטיגציה אזרחית ומסחרית

עולם העסקים הדינמי והתחרותי מביא עימו לעיתים רבות למחלוקות וסכסוכים בין הצדדים לעסקה. משרדינו עוסק בהבאת סכסוכים מסוג זה לפתרונות באמצעות הליכים בבתי משפט בכל הערכאות כולל בית המשפט העליון. הגישה הייחודית של משרדינו, משלבת הליכים בבתי משפט עם הליכי גישור ומשא ומתן שמביאים לסיום הסכסוך ולהישגים מעולים ללקוחות שלנו.