סקירת פסיקה לחודש

עמ"נ 15815-01-15 עיריית חיפה נ' זליבנסקי."מבדיקה יזומה של העירייה לבחינת סיווג הנכס, נמצא חדר בבית מגורים המשמש לצרכי עבודתה של אשת המערער כעו"ד. העירייה החליטה

קרא עוד »

מעוללות המשפט

סקירת פסיקה לחודש מרץ עתמ (חי') 25136-12-14 כרמית אסולין נ' עירית נהריה ארנונה עתירה שעניינה ביטול דרישת ארנונה רטרואקטיבית שנשלחה לעותרת בגין אחזקת נכס מסחרי,

קרא עוד »

מעוללות המשפט

סקירת פסיקה לחודש יולי ארנונהע"א (י-ם) 1926-03-15 עיריית מודיעין עילית נ' משה עידןמעשה בשני נכסים במודיעין. האחד, דירה אשר פוצלה ל-6 יחידות דיור. השני, נכס

קרא עוד »

מעוללות המשפט

סקירת פסיקה לחודש ספטמבר ארנונהת"צ (ת"א) 60430-01-12 אספאידה בע"מ ואח' נ' עיריית תל אביבתביעה ייצוגית לעניין סיווג מכוני קוסמטיקה. בית המשפט תחילה דן באישור התובענה

קרא עוד »

מעוללות המשפט

סקירת פסיקה לחודש נובמבר מיםהפ (חי') 10538-07-10 גלי גיל מרכז לספורט ונופש בקרית מוצקין בע"מ נ' פלגי מוצקין בע"מ בית המשפט נתבקש לתת פסק דין

קרא עוד »

מעוללות המשפט

ארנונה עת"מ (חי') 64614-06-15 סיגלית כץ נ' עיריית חיפה בין העירייה לבין חברה בבעלות העותרת נחתם הסכם פשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין, על

קרא עוד »

מעוללות המשפט

סקירת פסיקה לחודשים פברואר-אפריל ארנונהתאק (י-ם) 63031-12-13‏ ‏ עירית ירושלים נ' מיכאל בן-חמותביעות כנגד חברה, פסקי דין ואף הליכי הוצל"פ, לא סייעו לעירייה לגבות את

קרא עוד »

חדשות בית המשפט

מ.א. מטה אשר ניסתה למנוע פטור מארנונה לבניינים שנהרסו או ניזוקו! המועצה ניסתה להחיל את התיקון שנעשה לס' 330 בפקודת העיריות על מועצות אזוריות ובכך

קרא עוד »

חדשות בית המשפט

מחסן של מפעל שאינו בצמידות פיזית למפעל, יכול להיחשב כנלווה אליו ומשרת אותו ויקבל סיווג זהה! צמידות גיאוגרפית אינה הקריטריון היחיד לצורך קביעת סיווגו של

קרא עוד »

חדשות בית המשפט

צו עשה זמני יינתן רק במקרים חריגים וכאשר נסיבות העניין מצדיקות זאת למבקשת אין זכות קנויה להמיר את תשלום ההיטלים בערבות בנקאית, והמשיבה אינה חייבת

קרא עוד »

חדשות בית המשפט

האם הוצאה לאור של עיתון היא בבחינת "ייצור תעשייתי"? האם חובה על מועצה מקומית לפנות אשפה של מפעל? ולמה חויבה עיריית קריית אונו לקזז מיליוני

קרא עוד »

חדשות בית המשפט

מה קורה כאשר קיים היתר בנייה רק לחלק מהבניין ואילו קומות נוספות נבנו ללא היתר? האם העירייה יכולה לגבות הוצאות גביה שונות מהוצאות הקבועות בפקודת

קרא עוד »

חדשות בית המשפט

האם הפטור מתשלום ארנונה שהוחל על בית כנסת תקף גם לחצר הסמוכה, ואיך התייחס בית המשפט לחיובי הארנונה של נכס שאינו ראוי לשימוש לאחר תקופת

קרא עוד »

חדשות בית המשפט

האם העירייה יכולה לחייב בהיטלים מחוץ לתחום השטח התכנוני שלה? ומה פסק בית המשפט בסוגיית סיווג משרדי חברות תעשיה? האם העירייה יכולה לחייב בהיטלים מחוץ

קרא עוד »

חדשות בית המשפט

מדוע יש להקפיד על הגשת השגות בזמן, מה פסק בית המשפט במקרה שבו בית תוכנה סווג כ"עסקים ומשרדים" ואיך יושבה טביעה בגין השבת היטלי פיתוח

קרא עוד »

חדשות בית המשפט

מה אפשר ללמוד מעתירתו של תושב מבשרת ציון לבית המשפט העליון, שגילה יום אחד שהוא משלם ארנונה גבוהה בעשרות אחוזים משכניו? עעמ 6186/17 שמואל ברקוביץ

קרא עוד »

חדשות בית המשפט

האם מנהל הארנונה יכול להתערב בהסכמות בין שוכר למשכיר ומה קבע בית המשפט בעתירה לביטול דרישה לתשלום ארנונה בגין אדמת בנין? עמנ (ת"א) 58784-07-18‏ קניון

קרא עוד »