מעוללות המשפט

סקירת פסיקה לחודש ספטמבר

ארנונה
ת"צ (ת"א) 60430-01-12 אספאידה בע"מ ואח' נ' עיריית תל אביב
תביעה ייצוגית לעניין סיווג מכוני קוסמטיקה. בית המשפט תחילה דן באישור התובענה הייצוגית עצמה, וטען כי גם אם אושרה תביעה ייצוגית, הכול עדיין פתוח והנתבעת יכולה להוכיח שלא היה מקום לקבל את התביעה הייצוגית. לעניין הסיווג קבע בית המשפט שהעירייה לא ביססה דיו טענתה כי ראוי לסווג את מכוני טיפוח הציפורניים כבניינים שאינם משמשים למגורים ולא ראוי לסווגם כבתי מלאכה, בהתאם לטענת התובעים. כמו כן, קבע כי העירייה מתעקשת לסווג עסקים אשר "נופלים בין הכיסאות" כבניינים שאינם משמשים למגורים ואינה נענית לקריאותיו החוזרות ונשנות של בית בית המשפט להגדירם בצו הארנונה ולסווג את העסקים בהתאם לטיבם, באופן שחיובם, יהיה בדרך המלך ולא בדרך שיורית.

מקרקעין/ארנונה
ה"פ (חי') 5189-04-15 אתי רז נ' עיריית עכו
תביעה לפסק דין הצהרתי. המבקשת רכשה דירה בעכו, רשמה הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין על הדירה, ודיווחה על העסקה למיסוי מקרקעין. לאחר רישום הערת אזהרה זו רשמה העירייה שעבוד על הדירה בגין חובות עירוניים שהיו למוכר על נכס אחר, ונתנה למבקשת אישור כי אין למוכר חובות בגין הנכס שרשמה. כאשר הגיעה המבקשת ללשכת רישום המקרקעין גילתה כי ישנו שעבוד על הדירה לטובת העירייה. בית המשפט נדרש ליתן לפסק דין הצהרתי כי זכויותיה של המבקשת להערת אזהרה עדיפות על שיעבוד העירייה, שזכותה החוזית נוצרה טרם העיקול ועל כן עדיפה עליו, וכי פעלה בתום לב, וזאת בניגוד לעירייה. ביהמ"ש קיבל תביעתה ופסק כי העירייה הייתה רשאית לרשום שעבוד על הנכס עקב חובות המוכר על נכס אחר, אך הערת האזהרה המשמשת בגדר שעבוד, עדיפה על שיעבוד העירייה שנרשם מאוחר יותר ועל כן דינו להתבטל.

ארנונה
עת"מ (חי') 24901-12-14 באולינג גן שמואל בע"מ ואח' נ' מועצה אזורית מנשה
מחלוקת לגבי שטח הפטור מארנונה לפי הוראות סעיף 6א לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), האם חל על כל השטח העסקי או רק על 90 מ"ר בלבד. ביהמ"ש קיבל את עמדת העותרת כי אין להגביל את הפטור הארנונה לשטח של 90 מ"ר שכן את הקריטריון לפטור לבתי עסק מציעים למדוד לפי העדר רווח באותו שנה, ואין כל התייחסות לקריטריון נוסף כמו מגבלת שטח. תכליתו של החוק נועד להקל על קבוצת הנכים ורואה ערך חשוב בשילובם בחברה ובעסקים, תוך מתן הקלות בארנונה. לפי לשון החוק אין כל תימוכין לכך שיש לקרוא את סעיף 6א עם המגבלה הקיימת לדירת מגורים, וכן גם אין הגיון כלכלי לתחום מגבלה של שטח לפטור שכן עסקים שונים צורכים שטחים שונים.

אגרות
בר"מ 4091/15 עיריית נצרת עילית נ' אבי סופר בע"מ
התקבלה בקשת לאישור תובענה ייצוגית כנגד עיריית נצרת עילית בה נטען כנגד חוקיות אגרת פינוי האשפה שגובה העירייה מכוח חוק העזר לנצרת עילית(שמירת איכות סביבה). ביהמ"ש העליון דחה את בקשת רשות הערעור על ההחלטה לאשר התובענה וציין כי חוק העזר אינו קובע כל קריטריון אשר מבטיח שאגרת פינוי האשפה שגובה העירייה תגבה רק כאגרה מיוחדת וכי אינו עורך אבחנה בין כמויות אשפה בסיסיות לבין כמויות מפעלים חריגות. על כן, יש סיכוי סביר שייקבע כי אגרת פינוי האשפה נגבתה שלא כדין, ואין להתערב בהחלטתו של בית משפט קמא להכריע בבקשת האישור ללא שמיעת ראיות. אישור התובענה הייצוגית עומד על כנו.

ארנונה
ת"מ (חי') 27265-03-14 מתן זיני נ' עיריית קרית מוצקין
אישור תובענה ייצוגית לעניין אי חוקיות שיטת חישוב הארנונה של עיריית קרית מוצקין בנוגע לנכסים המוגדרים "כמבנים אחרים- עסקים" וחלוקת סכום הארנונה לחמש תת קבוצות בהתאם לטווח של מטרים רבועים בהם מחזיק הנישום. ביהמ"ש ציין את קביעתו של ביהמ"ש העליון כי יש לחשב שטח במדויק, אף אם מדובר בחלקי מטרים, ואין רשות מקומית רשאית לעגל יחידות שטח מטה או מעלה. העובדה שבעבר שנים נהגו כך, אין זה מצדיק את שיטת חישוב זו. אשר על כן מאושרת התביעה הייצוגית.

אגרת שילוט
תא"מ 35258-09-10 עיריית פתח תקווה נ' מ. סעדון בע"מ
שאלת המחלוקת בתיק- האם שלט שנשאר על גדר שפורקה והותקנה מחדש במקום אחר עם השלט עדיין עליה, מחויב בתשלום אגרת שילוט בעיר בו נתלה השלט וזאת ללא ידיעת התולה ? ביהמ"ש החליט לדחות את התביעה וקבע כי לא היה צריך להטיל על המשיבה את אגרת השילוט בגין שלט שנדד לעיר אחרת על גבי גדר, במיוחד שהדבר נעשה בלא ידיעתו ובלא שליטתו של התולה.

ארנונה
עע"מ 3108/14 אלביט מערכות סאיקלון בע"מ נ' המועצה האזורית מטה אשר
עניינו של ערעור זה הינו בסיווג וחיוב הקרקע התפוסה במפעל של המערערות בשנים 2009-2011. בית משפט קמא קבע כי סיווג יתרת השטח בטל עקב חריגה מהוראות ההקפאה וכי על הקרקע התפוסה יחול סיווג שיורי לכל מטרה הקבועה בצו הארנונה. בית המשפט העליון פסק כי טענת הפגם בדבר אי חוקיות סיווג יתרת השטח הועלתה בשיהוי ניכר ובשלב מתקדם של ההליכים אשר לא מאפשר למשיבה להציג אישורי שרים ככול וניתנו. את השיהוי יש לתחום לתקופת ההתיישנות האזרחית העומדת על 7 שנים. במקרה זה מדובר בפגם ישן, שארע כמעט לפני 30 שנה וביהמ"ש אינו מוצא לנכון להשיב את הגלגל אחורה. בהתחשב בזמן שעבר, וכן בהתחשב בעובדה כי תעריף הסיווג השיורי אינו בלתי סביר בהיותו מצוי בטווח התעריפים המותרים.

מקרקעין
עמ"נ (מרכז) 10422-05-13 הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקווה נ' נהור בע"מ
בית המשפט דחה את הערעורים שניתנו על ידי ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה עקב אישור תוכנית משביחה. המחלוקת העיקרית סבה סביב ייעודם של המקרקעין טרם כניסת התוכנית המשביחה. בהתייחס לשאלת האישורים שניתנו בוועדה המחוזית, נראה כי האישור החורג אינו לצמיתות. נקבע כי תוכנית משביחה, לא נועדה לשנות תוכניות קודמות, ובמידה וישנה טעות כלשהי בתוכנית המשביחה אין בכך כדי לעשות תיקון רטרואקטיבי של התוכנית המשביחה. ככלל, שומת שווי המקרקעין הינה בהתאם למצב התכנוני שבתוקף על פי התכנית ולא על פי השימוש הבלתי חוקי שנעשה בהם. במקרים חריגים, ניתן להתחשב בשימוש החורג שנעשה בקרקע. בית המשפט פסק כי צדקה ועדת הערר כשלא התערבה בדרך השמאי המכריע שהחליט לבחון את שווי המקרקעין במצב התכנוני הקודם, בתחשב בשימוש רב השנים שנעשה בקרקע.

המוצג לעיל הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

Call Now Button דילוג לתוכן