מים זורמים מגיעים בסוף.

למעלה מעשור לאחר חקיקת חוק תאגידי מים וביוב, ושנים בהן הוחלו הוראות מעבר, שלא נתנו מענה משפטי הולם לדרך ההתמודדות מול דרישות להיטלי מים וביוב, פורסמו בתקנות, כללים חדשים אשר מסדירים את אופן חישוב החיובים על בעלי מקרקעין, בגין דמי הקמה, פיתוח ושדרוג של תשתיות מים וביוב והדרכים לערער עליהם. כללים אלה באים במקום חוקי העזר ששימשו את התאגידים עד כה. איך זה משפיע עליכם ?

עם כניסתו של חוק תאגידי המים לתוקף ואכיפת הקמת תאגידי מים על הרשויות המקומיות, לא הוסדרו כללים לחיוב במקום חוקי העזר. כעת, לאחר שנים רבות הסדירה רשות המים בתקנות, כללים לחיובים בגין הקמת תשתיות צנרת מים וביוב, שיחולו על בעלים של מקרקעין. תוקף הכללים הינו החל מ-1/5/2015.

אולם, מעיון בתקנות עולה כי הן נכתבו באופן מורכב ולא פשוט כלל. נראה כי כותבי התקנות לא נתנו דעתם מספיק, כדי לפשט את התקנות ולהקל על מי שנדרש לשלם היטל.

החידוש העקרוני בכללים החדשים הוא כי החיובים יהיו ביחס ישיר לשטח העיקרי המתוכנן להיבנות או שכבר בנוי, בלי קשר לגודל הקרקע. החישוב ייעשה כמכפלה של השטח הבנוי בלבד, בתעריף שנקבע בכללים. זאת, בניגוד לחוקי העזר אשר קבעו תעריפים נפרדים לקרקע ולשטח בנוי, והתשלום כלל את שניהם. נראה, כי כאן תוקן עיוות רב שנים, אשר יצר חיוב גבוה על בעל שטח קרקע גדול עם שטח בנוי קטן, מבלי שעשה שימוש רב בתשתיות המים והביוב.

הכללים קובעים שיש להתחשב בעת הוצאת תחשיב הדרישה בגין דמי הקמה, את הסכומים ששולמו בעבר בגין הקרקע, ככל ששולמו. אולם, הנוסחאות שנקבעו לגבי התחשיב הן מורכבות, לא פשוטות ומומלצת התייעצות עם עו"ד מומחה בנושא.

בכללים, הוסדרה גם הפרוצדורה לבירור טענות נגד דרישת התשלום עקב טעות. בעל נכס רשאי לפנות תוך 30 יום בכתב לתאגיד בטענות נגד הדרישה, אולם הוא מוגבל לטענות טכניות בעיקרן והן מפורטות בכללים. יחד עם זאת, הוא רשאי לפנות לכל ערכאה מוסמכת בעניין דרישת התשלום במועדים הקבועים בחוק.

פרקטית, נראה כי עם תחילת יישומן של התקנות החל ממאי 2015, יצופו הקשיים רבים ביישום ויש לצפות לתיקונים ותוספות לתקנות כבר בקרוב.

עד כה הוגשו מספר עתירות בנושא נגד רשות המים, בעיקר ע"י תאגידי המים, בטענות שונות ובין היתר, נגד תעריף אחיד שנקבע בכללים. אנו מעריכים שאלו רק סנוניות ראשונות. כאמור, המועדים להגשת ערעור על דרישת דמי ההקמה הם קצרים, 30 יום. לאור ניסיוננו הרב, אנו מעריכים כי תאגידי המים יהיו נוקשים מאוד לגבי פניה לבירור או ערעור אחרי המועדים הקבועים בחוק. לכן, יש חשיבות רבה להתייעצות עם עו"ד מומחה מיד עם קבלת הדרישה ועמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בכללים.

מאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה ,המסתמכת על הדברים האמורים.

Call Now Button דילוג לתוכן