חדשות בית המשפט

מ.א. מטה אשר ניסתה למנוע פטור מארנונה לבניינים שנהרסו או ניזוקו!

המועצה ניסתה להחיל את התיקון שנעשה לס' 330 בפקודת העיריות על מועצות אזוריות ובכך לקצר את פרק הזמן בו ניתן לקבל פטור. ביהמ"ש קבע כי אין בסיס משפטי או חוקי לפעולת המועצה ופסל אותה.

[עתמ (חי') 21737-12-15‏ ‏ רוזיאלה אחים בע"מ נ' מועצה אזורית מטה אשר].

גם קומת גלריה בעסק ניתן לסווג כ"בנייני עזר של חנויות"!

מנהל הארנונה וועדת הערר בנהריה קבעו ארנונה לגלריה בחנות בתעריף "עסק" במקום סיווג של "בנייני עזר לחנויות", אולם ביהמ"ש לערעור קבע כי הגדרת הסיווג צריכה להיות בהתאם לסווג הקבוע בצו הארנונה וקיבל את הערעור.

[עמנ (חי') 40156-02-15‏ ‏ קבוצת גולף א.ק. בע"מ נ' מנהלת הארנונה של עיריית נהריה].

ויכוח בין הרשות המקומית לקיבוץ: מי חייב בארנונה- בעל הזכויות הקנייניות או המשתמש בפועל?

בפסק דין זה אישר וחידד בית המשפט את הפסיקות הידועות, שהחייב בארנונה הוא זה שמשתמש בנכס ופועל בו ולא זה שאולי מחזיק בו קניינית (ביהמ"ש לא התייחס להיבט החוזי עקב חוסר סמכות). חוץ מזה בית המשפט חוזר על ההלכה הישנה בדבר חוסר הסמכות של מנהל הארנונה וועדת הערר לדון בחויב רטרואקטיבי, למרות ניסיון שנעשה בפסיקה האחרונה להתגמש בעניין זה.

[עמ"נ 25237-06-15 גליל ים נ' עיריית הרצליה ואח].

Call Now Button דילוג לתוכן