חדשות בית המשפט

האם הוצאה לאור של עיתון היא בבחינת "ייצור תעשייתי"? האם חובה על מועצה מקומית לפנות אשפה של מפעל? ולמה חויבה עיריית קריית אונו לקזז מיליוני ₪ של היטלי השבחה?

פעילות בנכס המשמש להוצאה לאור של עיתונים אינה בבחינת "פעילות ייצורית"!

ביהמ"ש קבע כי בנכס לא מתבצעת פעילות ייצורית וכי אין מדובר "ביצירת יש מוחשי אחד מיש מוחשי אחר". הלכת העליון בפס"ד "עם עובד" רלוונטית למקרה זה והנכס יסווג כ – "משרדים ושירותים".

(עמ"נ (ת"א) 30599-05-16‏ ‏ יובל סיגלר תקשורת בע"מ נ' מנהל הארנונה של עיריית תל אביב) ‏

בימ"ש השלום כפה על מועצה מקומית לפנות אשפה של מפעל ולתקן את חוק העזר שלה.

המועצה המקומית חייבת לפנות את האשפה ברחבי הישוב כולל אשפה חריגה של בית מלון. לשם כך, עליה לתקן את חוק העזר שלה כך שתקיים את חובתה או שהחוק יכלול הוראות בדבר פינוי אשפה עצמי של מפעלים.

(עתמ (חי') 29934-04-16‏ ‏ תולי פוזיטנו בע"מ נ' מועצה מקומית זכרון יעקב)

עיריית קרית אונו חויבה לקזז מיליונים מהיטל השבחה ששולם על קרקע חקלאית שהופשרה!

התובעים, אשר החזיקו בקרקע חקלאית, שילמו למועא"ז רמת אפעל מקדמות על חשבון היטל ההשבחה בכדי שזו תפעל להפשיר את הקרקעות. לאחר שפורקה המועא"ז אפעל, הקרקע עברה לאחריותה של עיריית קריית אונו, הופשרה ונוצרה השבחה בגינה הוטלו דמי השבחה. ביהמ"ש קבע כי על עיריית אונו לקזז מדמי ההשבחה שנקבעו לקרקע את התשלום ששולם למועא"ז אפעל.

(תא (ת"א) 23099-01-13P.D.M. PROPERTIES DEVELOPMENT& MANAGEMENT S.A נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה "אונו")

 

Call Now Button דילוג לתוכן